บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามระดมความคิดในหัวข้อ “การบริการสุขภาพพิเศษ ส่งตรงถึงบ้านคุณจากโรงพยาบาลศิริราช” เมื่อช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขอบคุณ บริษัทฯ จึงขอมอบกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายศิริราชให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 10 ท่าน ดัง Email address ด้านล่างนี้

LUCKY DRAW

bbxxxly@yahoo.com
waxxxxxx80.tu@gmail.com
chxxxxxxxng@gmail.com
jbxxxxun@gmail.com
thxxxxxxai@pt.ac.th
raxxxxx.xxxxxaj@gmail.com
b4xxxte@hotmail.com
scxxxxxxxxlp@yahoo.com
pixxxxxxxxuk@gmail.com
lwxxxxt2@gmail.com

บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตาม Email address ข้างต้น และผู้โชคดีสามารถติดต่อคุณรัฐพล หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-5480 หรือ Email: office.admin@sivitt.com เพื่อรับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 10 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ขอบพระคุณอีกครั้งที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับเรา บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อการพัฒนาบริการ ให้บรรลุเป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจของบริษัทค่ะ