Loading...
Home2023-09-13T00:08:40+07:00

จากปณิธาน
และความมุ่งมั่น

ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งมอบบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพประชาชน บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ และพันธกิจหลัก ของศิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน

SIVITT Logo

การดำเนินงาน และธุรกิจของเรา

คือการสนับสนุนงานวิจัย บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพประชาชน โดยเพิ่มการเข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลศิริราชอย่างสะดวกสบาย ผ่านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

เราสำรวจความต้องการ และศึกษารูปแบบการบริการที่เหมาะสม เพื่อให้บริการที่คล่องตัว และนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ประชาชน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ข่าวที่น่าสนใจ
1508, 2023

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายศิริราช และลายคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

สิงหาคม 15, 2023|

บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และขอมอบกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายศิริราช/ลายคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 20 ท่านค่ะ

2106, 2023

งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการเยี่ยมบ้านทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด และการบริการดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดทางไกล”

มิถุนายน 21, 2023|

กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเยี่ยมบ้าน บริการด้วยมืออาชีพ เข้าถึงง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ออกแบบมาเฉพาะคุณ จากความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด

2703, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก” ประจำปี 2565

มีนาคม 27, 2023|

บริษัทศิริราชวิทยวิจัยขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก" ประจำปี 2565 จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในพิธีประสาทคุณวุฒิเวชศาสตร์ป้องกัน และการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เรื่อง "New Era of Preventive Medicine in Genomic Medicine" เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

1502, 2023

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายศิริราช

กุมภาพันธ์ 15, 2023|

บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และขอมอบกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายศิริราชให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 10 ท่านค่ะ

2909, 2022

งานแถลงข่าวเปิดตัว SAVER

กันยายน 29, 2022|

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นประธานแถลงข่าว ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน SAVER ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

2109, 2022

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับกระเป๋าสะพาย

กันยายน 21, 2022|

บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และขอมอบกระเป๋าสะพายให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 10 ท่านค่ะ

Go to Top