👏 บริษัทศิริราชวิทยวิจัยขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
🏆 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก” ประจำปี 2565 👨‍⚕
🏥 จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
🎉ในพิธีประสาทคุณวุฒิเวชศาสตร์ป้องกัน และการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
⭐ เรื่อง “New Era of Preventive Medicine in Genomic Medicine” ⭐
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี