นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ศิริราชวิทยวิจัย เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงว่า บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด (หรือเรียกว่า “บริษัท” “ศิวิทย์” หรือ “เรา”) มีการจัดการข้อมูลที่เราเก็บผ่านเว็บไซต์ โมบายล์แอพพลิเคชั่น และการให้บริการต่าง ๆ (หรือเรียกว่า “การให้บริการ”) ทั้งการที่คุณได้ติดต่อกับเราในช่องทางอื่น ๆ เช่น ผ่านช่องทางการให้บริการของเรา

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เราเก็บข้อมูลที่คุณให้เราขณะที่ใช้บริการต่าง ๆ ของเรา ข้อมูลที่เราเก็บคือ ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ และข้อมูลอื่น ๆ ตามเอกสารราชการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดต่อ อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และเบอร์โทรศัพท์ เราเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ การชำระเงิน และข้อมูลทางด้านภาษีเพื่อใช้ในการทำบัญชี

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะถูกเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการออนไลน์ ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่

  • ข้อมูลสถานที่ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งเพื่อช่วยในการปรับปรุงการให้บริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้รวมไปถึงข้อมูลที่อยู่ในการใช้บริการ ทั้งในปัจจุบันและอดีต ไอพีแอดเดรส โดยเราจะขออนุญาตจากคุณก่อนทำการเก็บข้อมูล และเราได้ใช้ข้อมูลแผนที่จาก Google Maps ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อใช้ระบุตำแหน่งที่อยู่ของคุณ (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google)
  • ข้อมูลการใช้งานและอุปกรณ์ที่ใช้จะถูกจัดเก็บอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ข้อมูล และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน โดยข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน

ข้อมูลเนื้อหาที่ได้มาจากเว็บไซต์อื่น

เราอาจมีการแนบเนื้อหาอื่น เช่น วิดีโอ รูปภาพ บทความ จากแหล่งอื่น เนื้อหาเหล่านั้นก็จะมีวิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉกเช่นเดียวกัน เว็บไซต์เหล่านี้ก็อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ มีการใช้คุกกี้ มีการติดตามข้อมูล และตรวจตราการใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ในเนื้อหาที่เว็บไซต์นั้น ๆ ด้วย

ใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณบ้าง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในการให้บริการของเราเท่านั้น เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลอื่น

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการของเราได้อย่างราบรื่น คุณสามารถส่งคำขอเข้ามาตรวจสอบดูข้อมูล แก้ไข หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ ผู้ดูแลระบบของเราจะสามารถดูและดำเนินการแก้ไขข้อมูลของคุณเมื่อมีการร้องขอ

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี และสามารถขอให้ลบข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการบริหารจัดการการให้บริการ ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการรักษาความปลอดภัย

ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่อีเมล์ contact@sivitt.com